Edukacja prawna

W celu propagowania edukacji prawnej dzieci i młodzieży Sąd Rejonowy w Wieluniu informuje, iż posiada możliwość zorganizowania następujących form edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych:

 1. przeprowadzenie lekcji w szkołach przez sędziów i kuratorów zawodowych w zakresie uzgodnionym  ze szkołami,

 2. przeprowadzenie spotkań informacyjnych w sprawie mediacji rówieśniczej,

 3. przeprowadzenie symulacji rozpraw z udziałem uczniów w szkole lub w sądzie, których celem jest zwrócenie uwagi na aktualny problem w szkole (np. naruszanie godności osobistej uczniów przez rówieśników),

 4. wizyty w sądzie i przeprowadzenie pogadanek informujących  o roli sądów oraz prawach  i obowiązkach obywatela w sądzie lub udział w rozprawie.


W celu zorganizowania jednej z wyżej wymienionych form edukacyjnych dyrektor szkoły podstawowej lub innej placówki oświatowej powinien złożyć do Prezesa Sądu Rejonowego w Wieluniu wniosek, w którym należy zawrzeć następujące informacje:

• określenie wybranego rodzaju formy edukacyjnej,

• wstępne określenie preferowanego  terminu (miesiąc, dzień tygodnia),

• określenie ilości i wieku uczestników,

• podanie danych osoby do kontaktu ze strony szkoły lub placówki oświatowej.

Wniosek należy przesłać przez operatora pocztowego, złożyć osobiście w Oddziale Administracyjnym Sądu pok. 116, 117 lub przesłać na adres: administracja@wielun.sr.gov.pl

Informacji w kwestiach organizacyjnych udzielają pracownicy Oddziału Administracyjnego pod nr tel. 43 84 20 165 i 43 84 20 144.

O umówienie spotkania informacyjnego, którego celem byłoby przekazanie informacji o roli sądów oraz prawach i obowiązkach obywatela w sądzie mogą również występować stowarzyszenia i organizacje społeczne.

 

W 2017 roku, w ramach edukacji prawnej dzieci i młodzieży, w Sądzie Rejonowym w Wieluniu zorganizowano następujące zajęcia i spotkania:

 1. w dniu 19 kwietnia 2017 r. uczniowie II klasy Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Pajęcznie brali udział w charakterze publiczności w rozprawie sądowej w VI Zamiejscowym Wydziale Karnym z siedzibą w Pajęcznie,

 2. w dniu 14 marca 2017 r.  uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Działoszynie brali udział w charakterze publiczności w rozprawie sądowej w VIII Zamiejscowym Wydziale Cywilnym z siedzibą w Pajęcznie,

 3. w dniu 10 kwietnia 2017 r. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Wieluniu zostali zapoznani z zasadami funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, wybranymi dziedzinami prawa, strukturą organizacyjną Sądu Rejonowego w Wieluniu, a ponadto zwiedzili budynek Sądu, w tym salę rozpraw, pomieszczenia dla osób aresztowanych, Biuro Obsługi Interesantów, archiwum,

 4. w dniu 26 kwietnia 2017 r. dwie uczennice II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Korczaka w Wieluniu, w ramach XIV Dnia Przedsiębiorczości odbywającego się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zapoznały się z pracą urzędników Sądu Rejonowego w Wieluniu obsługujących interesantów w Biurze Obsługi Interesantów, a ponadto wzięły udział w charakterze publiczności w rozprawie cywilnej,

 5. w dniu 23 maja 2017 r. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych o tematyce prawnej w związku z obchodami Dnia Wymiaru Sprawiedliwości.

 6. w dniu 09 czerwca 2017 r. uczniowie II klasy Szkoły Podstawowej w Ostrówku zostali zapoznani z pracą Sądu Rejonowego w Wieluniu oraz jego strukturą organizacyjną, a ponadto zwiedzili budynek Sądu, w tym salę rozpraw, pomieszczenia dla osób aresztowanych, „niebieski pokój”, Biuro Obsługi Interesantów, archiwum,

 7. w dniach 06 i 09 czerwca 2017 r. uczniowie III klasy Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. Wieluńskich Batalionów Obrony Narodowej w Wieluniu zostali zapoznani z zasadami funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, strukturą organizacyjną Sądu Rejonowego w Wieluniu, a ponadto zwiedzili budynek Sądu, w tym salę rozpraw, pomieszczenia dla osób aresztowanych, „niebieski pokój”, Biuro Obsługi Interesantów, archiwum.

 8. w dniu 10.10.2017 r. odbyło się spotkanie z młodzieżą gimnazjalną Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi SPSK w Wieluniu pt.: "Masz prawo do mediacji - mediacja szkolna i rówieśnicza" w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji w 2017 r. Młodzież zapoznała się z instytucją mediacji oraz sposobami rozwiązywania konfliktów rówieśniczych i szkolnych w drodze mediacji.

 9. w dniu 15.11.2017 r. uczniowie II Klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka wzięli udział w charakterze publiczności w dwóch rozprawach sądowych w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich oraz zwiedzali budynek Sądu, w tym pomieszczenia dla osób aresztowanych.

 10. w dniu 08.12.2017 r. uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 2 im. H. Sienkiewicza w Wieluniu wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym w budynku Sądu, podczas którego zostali zapoznani z zasadami funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, strukturą organizacyjną Sądu Rejonowego w Wieluniu, rolą sądów i innych organów wymiaru sprawiedliwości, a ponadto zwiedzili budynek Sądu, w tym salę rozpraw, pomieszczenia dla osób aresztowanych, Biuro Obsługi Interesantów, archiwum.

 11. w dniu 11.12.2017 r. uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu wzięli udział w charakterze publiczności w rozprawie sądowej w II Wydziale Karnym.

 

Poniżej przedstawiamy link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości zawierający publikację PORADNIKA PRAWNEGO DLA MŁODZIEŻY „Przychodzi uczeń do prawnika….”

 

https://www.ms.gov.pl/pl/poradnik-prawny-dla-mlodziezy

Rejestr zmian dla: Edukacja prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wieluniu
Wytworzył:
Edyta Szczepaniak
Opublikował:
Tomasz Ciupa
Dokument z dnia:
2017-12-13
Publikacja w dniu:
2017-12-13
Opis zmiany:
dodano punkty 10 i 11 w treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wieluniu
Wytworzył:
Edyta Szczepaniak
Opublikował:
Tomasz Ciupa
Dokument z dnia:
2017-11-22
Publikacja w dniu:
2017-11-22
Opis zmiany:
dodano pkt 9 w treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wieluniu
Wytworzył:
Edyta Szczepaniak
Opublikował:
Tomasz Ciupa
Dokument z dnia:
2017-11-20
Publikacja w dniu:
2017-11-20
Opis zmiany:
dodano pkt 8 w treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wieluniu
Wytworzył:
Edyta Szczepaniak
Opublikował:
Tomasz Ciupa
Dokument z dnia:
2017-11-08
Publikacja w dniu:
2017-11-08
Opis zmiany:
zmiana treści informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wieluniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Ciupa
Dokument z dnia:
2017-09-29
Publikacja w dniu:
2017-09-29
Opis zmiany:
uzupełniono tekst
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wieluniu
Wytworzył:
Magdalena Kościarz
Opublikował:
Tomasz Ciupa
Dokument z dnia:
2017-08-28
Publikacja w dniu:
2017-08-28
Opis zmiany:
b/d